Ahmet Seçkin ÖNOĞLU

Kadın Doğum Uzmanı

Ahmet Seçkin Önoğlu, Samsun, 8 Aralık 1957 doğumludur. İlkokulu Erzurum Kültür Kurumu İlkokulunda okuduktan sonra eğitimine Kırklareli Ortaokulu'nda devam etmiştir. Lise eğitimini Konya Gazi Lisesinde alan Op.Dr. Ahmet Seçkin Önoğlu, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmıştır.

Çalıştığı birimler, 4 yıl Jinekolojik Onkoloji Seksiyonu, 5 yıl İnfertilite Seksiyonu, 5 yıl Endoskopik Cerrahi Ünitesi Kurucu Eleman, 5 yıl Tüp Bebek Ünitesi Kurucu eleman olarak görev yaptıktan sonra 2011,Eylül tarihinde emekli olmuştur.

0
0
0

1. Comparison of thelong-term histopathologican dmorphologic changes after endometril rollerball ablation and resection : Apropectiverandomize d trial

J MINI INVASIVE GYN 14 (1) 39-42 2007

2. Role of laparoscopicuterine arterycoagulation in management of symptomaticmyomas : Aprospective study using ultrasound and magnetic resonance imaging
J MINI INVASIVE GYN 13 , 315-319 2006

3. Visual analog scale pains core after laparoscopi ctubalsterrilization : comparison of micro-laparos copy and convention altechnique
Gynecolsurgjrn 10397 artıdproof 1- 28 .10.2005

4. Experience in offıce mini-hysteroscopy

GYNAECOL ENDOSC 11 (5) 251-256 OCT 2002

5. Complex mullerian malformation : report of a casewith a hypoplasticnon- cavitated uterusandt worudimentaryhorns

HUMAN REPRODUCTION 17(5) 1343-1344 MAY 2002

6. Long-term histopathologicand morphologic change afterther malendometrialablation

s J AM ASSOC GYNN LAP 9(2) 186 -190 MAY 2002

7. Role of endometrial supression on thefrequency of intrauterin adhesions afterre sectoscopics urgery

J. AM.ASSOC GYN LAP 7(3)351-354 AUG 2000

8. Comparison oft heclinical efficacy and safety oy flutamid ever susflutamideplus an oral contraceptive in the tretment hirsutism
GYNECOL – OBST INVESTIGATION 54 , 105-108 , 2002

9. Urinarytractin juries during advance dgynecologicla paroscopy

J am assocgynlap 7(4) 569-572 NOV 2000

10. Laparoskopik management of selectedadnexilmasses

J AMASSOC GYN LAP 6(3) 313-316 AUG 1999

11. Adhesionformation after micro laparoskopic ovari an coagulation for polycysticovarydisease

J AM ASSOC GYN LAP 6(2) 159-163 MAY 1999

1. Evaluation of ultrasonografic endometrial thickness in asymtomatic postmen apozal womwn by hysteroscopyanddilatation & curettage

GORM VOL 8 (2) MAY 2002

2. Heterotopictripletpregnancy : Report of a case

GORM VOL 6 (3) SEPTEMBER 2000

3. The treatment of chronicpelvic pain by laporoscopic uterinenerve ablation

GORM vol 5 (1) JANUARY 1999

4. Laparoscopictreatment of tubalectopicprenancy

GORM VOL 3 (3) SEPTEMBER 1997

1. Ovulationinduksiynu sırasında Unilaterltubal ikiz gebelik : Vaka sunumu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ J GYN- OBST 17, 328-330 , 2007

2. Uterinseptumlu olguların hiteroskopiksetum rezeksiyonu sonrası gebeliklerinin değerlendirilmesi

KLİNİK BİLİMLER&DOKTOR 10 (6) 2004

3. Laparoskopik mide perforasyonu : vaka sunumu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ J GYN – OBST 11(2) NİSAN 2001

4. Trocar yeri endometriozisi : Vaka sunumu

KLİNİK BİLİMLER &DOKTOR J2002 -019

5. Anovulatuarpolik istikoverliinfertil kadınlarda düşük doz protokolü ile uFSH ve rFSH uygulama sonuçları

TÜRK FERTİLİTE DERGİSİ 1, 33-38 2001

6. Testilulerfeminizasyon sendromunda laparoskopikgonadektomı ( 2 olgu )

JİNEKOLOJİK ONKO DER. 3 (1) 20—22 MART 2000

7. Distal tubaoklüzyonu bulunan infertil kadınlarda laparoskoik cerrahi ve sonuçları

TÜRK FERTİLİTE DER. 1(2) 22-28 2000

8. Gonadotropin releasıng hormanagonıst ( GnRHa) tedavisi sırasında oluşan gebelik : olgu sunumu

TÜRK FERTİLİTE DER . 1(2) 85 - 88 2000

9. GnRHanalogları ile uterınleıomyomaların tedavısı

KLİNİK BİLİMLER&DOKTOR 5(3) 416 MAYIS 1999

10. Basit over kistlerinde aylık depo kontraseptiflerin yeri

KLİNİK BİLİMLER&DOKTOR 5(5) EYLUL 1999

11. Postmortem sezaryen

KLİNİK BİLİMLER & DOKTOR 4(5) EYLUL 1998

12. Ektopikgebelil sonrası tekrar gebelil oranları ve etkileyen faktörler

JİN-OBST- PEDİATRİ DER .4 , 88-90 1996

13. Pelvik enbfeksiyonun perihepatikadezyon ile ilişkisi

SSK İZMİR EĞT. HAST. . Der 2(1) 11-12 1996

14. Evre 2b serviks kanserinde surveyi etkileyen prognostik faktörler

ALSANCAK DEVLET HAST DER 3(3) 105-107 1995

15. Açıklanamayan infertilite olgularında falopian sperm perfüzyonu ve intrauterininsemination uygulamalarının karşılaştılıması

SSK TEPECİK HAST DER 5 (2) 139- 143 1995

16. İnfertil olgular dahi sterosalpingografi ve laparoskopi bulgularının karşılaştırılması

SSK TEPECİL HAST DER 5(2) 144-147 1995

17. Sezaryen sonrası vagınal doğum ve yineleyen sezaryenlerin maternalneonatal riskinin karşılaştılması

PERINATOLOJİ DER . 3 (1) 64-66 , MART 1995

18. Polikistikover sendromunda insülin faktörü

JİN – OBST- PEDİATRİ DER 3, 254- 257 1995

19. İduklenmemişsikluslarda HCG uygulamasının fertilizasyona katkısı

TÜRK FERT DER 4 , 261- 264 1994

20. Laparoskopide doğrudan trokar uygulaması

TÜRK FERTİLİTE DER 2, 106- 109 1994

21. Over ve sigmoid kolona penetre bir rahim içi araç

SSK TEPECİK HAST DERG 2(3) 319—3222 1992

22. Parametrial iğne biopsisinin serviks kanserlerinin stagelendirilmeleri ve takiplerindeki yeri

İZMİR DEV HAST DER , 27(2) 1990

23. Vakum ekstraksiyonve forseps ile doğmuşlarda nörolojik morbidite

İZMİR DEVLET HAST DER , 27 ( 3) , 1990

24. Vaginal anomaliler

İZMİR DEVLET HAST DER , 27 (1) 1989

25. Ektopik gebeliklerde endometrium bulgularımız

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLT , 20 (2) HAZİRAN 1988

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ahmet Seçkin Önoğlu

Bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilirsiniz.

Adres Bilgileri

Muayenehane
Menderes Cad 253-3, Şirinyer
Buca / İzmir
Phone : +90 (232) 452 00 00

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi - Cuma 8:30 - 18:00
Cumartesi 09:00 - 15:00
Pazar Kapalı

Social Media